English | Chinese
AboutZCE
Overview
Video of ZCE
Overview
Organization
Board of Directors
Leaders Team
Organizational Structure Chart
Milestone
Annual Reports
Contact us
  
Homepage > About ZCE > Organization > Board of Directors 
Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS

Chairman of the Board: XIONG Jun

Non-member Directors: XIONG Jun, LU Dongsheng, WANG Guangyou

Members Directors: MA Wensheng, WANG Qing, LU Ganping, MU Runchang, LIU Qingbin, LI Jianzhong, YANG Qing, ZHANG Yan, ZHAO Guiping, GE Guodong

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE

Committee Director: XIONG Jun

Members Commissioner: CHEN Donghua, ZHANG Hao, GAO Jie, LUO Xufeng

Industry Commissioner: WANG Jianhong, SHI Wanli, FU Wenjing, ZHANG Baiheng, ZHU Fang, SHI Jianjun, JIANG Zhimin, JIA Zhiren, GU Zongqin

Expert Commissioner: ZHU Ning, REN Xingzhou, ZHENG Zhenlong, HU Yuyue

TRADING COMMITTEE

Committee Director: MA Wensheng

Vice Committee Director: LIU Hongjun, LI Ji

Commissioner: WANG Shijun, YU Xiaodong, WU Hongsong, WU Guohua, ZHOU Xuejun, ZHOU Jianqiu, LUO Qiuhua, XIA Xiaoyan, GE Chang, CAI Wenjiang

PRODUCTS COMMITTEE

Committee Director: GE Guodong

Vice Committee Director: TIAN Yalin, GUO Shuhua

Commissioner: MA Yongjun, WANG Changsong, WANG Haihong, LU Dayin, GAN Zhengzai, CHEN Taikang, CHEN Donghua, YANG Jianhui, XU Ping, QIU Yiping

SELF-DISCIPLINARY COMMITTEE

Committee Director: WANG Qing

Vice Committee Director: FANG Xing, WANG Yonghong

Commissioner: WANG Yongmao, LIU Li, LIU Guoqiang, LI Xiaoli, WU Zheng, YU Li, YU Ping, JIANG Xuehong, WEN Yongxiang, LIAO Xiangjun

SUPERVISION COMMITTEE

Committee Director: LIU Qingbin

Vice Committee Director: HUANG Xiao, WANG Shaojun

Commissioner: DING Li, XU Yifeng, LIU Jinping, LV Yonghua, CHEN Yunshan, ZHANG Xuedong, LENG Qiang, ZHAO Hongjie, PU Yan, WEI Hongbin

FINANCE & AUDIT COMMITTEE

Committee Director: ZHANG Yan

Vice Committee Director: TANG Yimin, LI Ruiqi 

Commissioner: WANG Xiaojiong, WANG Xiaozhu, LI Xingguang, SHAO Jianqiu, WU Wensheng, YANG Guanping, ZAHNG Weijie, GUO Changjie, SUI You, HUANG Yaomin

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE 

Committee Director: LI Jianzhong 

Vice Committee Director: YU Sanlu, YANG Shengli 

Commissioner: WANG Zhenhua, TIAN Wei, NING Lei, LIU Peijun, LI Gang, ZHANG Jinrong, ZHANG Leng, WU Xianghua, GUO Yu, QIAN Zhenggang

RISK MANAGEMENT COMMITTEE 

Committee Director: YANG Qing

Vice Committee Director: SHI Limin, WU Hongsong

Commissioner: CHEN Min, TIAN Xiping, YU Dawei, YANG Lei, WANG Shijun, LUO Mansheng, YANG Shengli, ZHANG Jinrong, MA Hongbo, YAN Ruozhong

Address:Futures Mansion,No.30 Shangwu Waihuan Road,Zhengdong New District, Zhengzhou,P.R.China 450018 Tel:86371-65610069
Copyright.2004-2014 CZCE.com.cn, CZCE All Rights Reserved. Support IPv6

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/12/08 01:01:18