English | Chinese
AboutZCE
Overview
Overview
Video of ZCE
Organization
Board of Directors
Leaders Team
Organizational Structure Chart
Brief Introduction
Milestone
Annual Reports
Contact us
  
Homepage > About ZCE > Organization > Board of Directors 
Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS

Chairman of the Board: CHEN Huaping

Non-member Directors: CHEN Huaping, XIONG Jun, WANG Guangyou

Members Directors: MA Wensheng, MU Runchang, LI Jianzhong, WU Haojun, ZHAO Guiping, LU Ganping, LIU Qingbin, YANG Qing, ZHANG Yan, GE Guodong

STRATEGIC ADVISORY COMMITTEE

Committee Director: CHEN Huaping

Members Commissioner: CHEN Huaping, ZHANG Hao, GAO Jie, LUO Xufeng, PENG Wende, TAN Xianrong 

Industry Commissioner: WANG Yuping, WANG Jianhong, SHI Wanli, ZHANG Baiheng, ZHU Fang, SHI Jianjun, JIANG Zhimin, JIA Zhiren, GU Zongqin

Expert Commissioner: ZHU Ning, REN Xingzhou, ZHENG Zhenlong, HU Yuyue

TRADING COMMITTEE

Committee Director: MA Wensheng

Vice Committee Director: LIU Hongjun, LI Ji

Commissioner: WANG Shijun, YU Xiaodong, WU Hongsong, WU Guohua, ZHOU Xuejun, ZHOU Jianqiu, LUO Qiuhua, XIA Xiaoyan, GE Chang, CAI Wenjiang

PRODUCTS COMMITTEE

Committee Director: GE Guodong

Vice Committee Director: TIAN Yalin, GUO Shuhua

Commissioner: MA Yongjun, WANG Changsong, WANG Haiou, LU Dayin, GAN Zhengzai, CHEN Taikang, CHEN Donghua, SHEN Zhonghui, XU Ping, QIU Yiping

SELF-DISCIPLINARY COMMITTEE

Committee Director: WU Haojun

Vice Committee Director: FANG Xing, WANG Yonghong

Commissioner: WANG Yongmao, LIU Li, LIU Guoqiang, LI Xiaoli, WU Zheng, YU Li, YU Ping, JIANG Xuehong, WEN Yongxiang, PENG Wende

SUPERVISION COMMITTEE

Committee Director: LIU Qingbin

Vice Committee Director: MA Huaxuan, WANG Shaojun

Commissioner: DING Li, XU Yifeng, LV Yonghua, CHEN Yunshan, ZHANG Xuedong, LENG Qiang, FENG Minxia, PU Yan, WEI Hongbin, WEI Fei

FINANCE & AUDIT COMMITTEE

Committee Director: ZHANG Yan

Vice Committee Director: TANG Yimin, LI Ruiqi 

Commissioner: WANG Xiaojiong, WANG Xiaozhu, LI Xingguang, WU Wensheng, YANG Guanping, ZHOU Xuetao, GUO Changjie, YUAN Yaqin, TU Yinkang, HAN Zhenghui

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE 

Committee Director: LI Jianzhong 

Vice Committee Director: YU Sanlu, YANG Shengli 

Commissioner: WANG Zhenhua, TIAN Wei, NING Lei, LIU Peijun, LI Gang, ZHANG Jinrong, ZHANG Ling, WU Xianghua, GUO Yu, QIAN Zhenggang

 

 

Address:Futures Mansion,No.30 Shangwu Waihuan Road,Zhengdong New District, Zhengzhou,P.R.China 450018 Tel:86371-65610069
Copyright.2004-2014 CZCE.com.cn, CZCE All Rights Reserved

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2019/11/18 01:01:30